RODO

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo ,

Wobec konieczności dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa, m. in. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że potrzebujemy Pani / Pana zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w szczególności za pomocą plików cookies (ciasteczek). 

Poniżej przedstawiamy pełny zakres informacji na temat przetwarzanych danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wraz z klauzulą informacyjną. Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej na temat plików cookies oraz polityki prywatności, zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności i plików cookies zamieszczoną na dole strony internetowej. 

Używając plików cookies, zbieramy dane osobowe dotyczące m. in. Pani / Pana aktywności, numeru IP komputera, adresu URL żądania, nazwy domeny, identyfikatora urządzenia, a także inne podobne informacje. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Hubert Gołąbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Hubert Gołąbek z siedzibą w Warszawie przy ul. Aspekt 63/19, (01-904 Warszawa), NIP 1182103567, REGON 360266762, email biuro@stomatologicznytaktyknegocjacyjny.pl 

Inspektor ochrony danych osobowych 

Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony. 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1. marketingowym (podstawą prawną jest zgoda, art. 6 ust. 1 pkt a RODO) –dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo cofnięcia zgody przez użytkownika lub zgłoszenia żądania usunięcia, sprzeciwu albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

2. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy, tj. świadczenia usługi, art. 6 ust. 1 pkt b RODO) –dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy lub planowanym zawarciem umowy, 

3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) –dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

4. wykrywania botów i nadużyć w usługach (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) –dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane, 

5. obrony, ustalenia lub dochodzenia praw (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) –dane osobowe będą przetwarzane do czasu 

przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane, 

6. statystycznym (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) –dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Interes uzasadniający przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO 

W czterech ostatnich przypadkach wskazanych w pkt 3-6 klauzuli uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie własnych praw majątkowych, możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w ramach wymiaru sprawiedliwości, ochrona danych osobowych, poprawa bezpieczeństwa tych danych i poprawa konkurencyjności. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych są agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej, usługi marketingowe i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną. 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Administrator przekazuje dane osobowe użytkowników strony internetowej do organizacji mającej siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych, tj. Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA. 

Przekazywanie danych osobowych użytkowników strony internetowej za pośrednictwem Google LLC odbywa się z powodu używania przez administratora funkcji Google Analitics, która umożliwia analizowanie ruchu na stronie w celach marketingowych. 

Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do Google LLC jest program Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ponieważ spółka ta została unznana przez Komisję UE na mocy decyzji wykonawczej 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. za spełniającą wymagania odpowiedniego stopnia zabezpieczeń ochrony danych osobowych na podstawie art. 45 RODO. 

Pouczenie o przysługujących prawach

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych. 

W myśl art. 13 ust. 2 pkt b RODO informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2-6 nie odbywa się na podstawie zgody, toteż nie przysługuje Pani / Panu możliwość jej cofnięcia. 

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy. 

Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu określonym w pkt 1 klauzuli jest całkowicie dobrowolne, nie jest warunkiem zawarcia ani wykonywania umowy, ani też warunkiem wymaganym przez prawo. Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług lub pozbawić Panią / Pana możliwości korzystania z oferty dostosowanej do Pani / Pana potrzeb, nie prowadzi jednak do wyłączenia możliwości przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej. 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu określonym w pkt 2 klauzuli jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług lub pozbawić Panią / Pana możliwości korzystania z oferty dostosowanej do Pani / Pana potrzeb, nie prowadzi jednak do wyłączenia możliwości przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej. 

Zautomatyzowane wydawanie decyzji i profilowanie 

Pani / Pana dane osobowe nie służą do wydawania decyzji wywołującej w stosunku do Pani / Pana skutki prawne w sposób zautomatyzowany, natomiast mogą podlegać profilowaniu w celu dostosowania treści marketingu do Pani / Pana potrzeb i zainteresowań w ramach funkcjonalności oferowanych przez Google Analitics. Konsekwencją profilowania jest lepsze dostosowanie oferty sprzedaży usług lub towarów do potrzeb użytkownika strony internetowej. Wszelkie uwagi w zakresie profilowania danych osobowych należy zgłaszać bezpośrednio do administratora. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

Jeśli nie wyraża Pani / Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 1 klauzuli, prosimy nie korzystać z serwisu albo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby zbieranie tych danych nie było możliwe. 

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć możliwość zbierania plików cookies? 

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad włączania lub wyłączania ustawień przeglądarki, usuwania, blokowania znajdują się pod poniższymi linkami: 

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows 

Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

Jeśli nie chce Pani / Pan wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 1 klauzuli, należy w okienku komunikatu wyświetlającego się na pulpicie strony nacisnąć przycisk “Polityka Prywatności”. Pod tym przyciskiem znajduje się link do strony, na której umieszczono instrukcję wyłączania opcji zbierania plików cookies. 

Jeśli wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 1 klauzuli, należy w okienku komunikatu wyświetlającego się na pulpicie strony nacisnąć przycisk “Rozumiem i akceptuję”.

Wyrażoną zgodę można cofnąć przez wyłączenie plików cookies. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które było dokonywane na podstawie uprzedniej zgody.